• 146762885-12
  • 149705717

போர்டு-டு-போர்டு கனெக்டர்